1

производствени процеси на црвено железо оксид

Постојат два главни процеси на производство на црвено железо оксид: суво и влажно. Денес ќе ги разгледаме овие два процеса.

 

1. На сув процес

Сувиот процес е традиционален и оригинален процес на производство на црвено железо оксид во Кина. Неговите предности се едноставен процес на производство, краток проток на процес и релативно помалку инвестиции во опрема. Недостаток е што квалитетот на производот е малку слаб, а штетен гас се произведува за време на процесот на калцинација, што има очигледно влијание врз животната средина. Како што е методот на калцинација на јарозит, се произведуваат голем број гасови што содржат сулфур за време на процесот на калцинација.

 

Во последниве години, врз основа на сеопфатна употреба на отпад што содржи железо, во нашата земја се појавија технологии на сув процес како што се методот на гареж на сулфурна киселина и методот на печење закиселување во прав од железна руда. Предностите на овие процеси се едноставен процес и помалку инвестиции, а недостатоци се тоа што нивото на квалитет на производот е ниско, што може да се примени само на ниски полиња, а во производствениот процес се произведуваат голем број штетни гасови, што има големо влијание врз животната средина.

 

2. На влажен процес

 

Влажниот процес е да се користи железен сулфат или црн нитрат, железен сулфат, железен нитрат како суровини, со користење на првиот препарат на кристални семиња, потоа оксидација за да се подготви железен црвен железен оксид црвен метод на производство. Суровините што се користат можат да бидат или црни сулфат или црни нитратни цврсти суровини или водни раствори што содржат железен сулфат, железен нитрат, железен сулфат и фебричен нитрат. Користениот неутрализатор може да биде железен лим, старо железо, алкали или амонијак.

 

Предноста на влажниот процес лежи во одличниот квалитет и перформансите на производите. Може да се подготват различни видови на сериски пигменти на железен оксид. Недостатоците лежат во долгиот процес, голема потрошувачка на енергија во производствениот процес и се произведува голем број отпаден гас и кисела отпадна вода. Во моментов, недостасува ефикасен сеопфатен начин на искористување, што има големо влијание врз животната средина.

 

Сумирајќи, има многу видови на процес на производство на црвен железен оксид, овие производствени процеси со свои предности продолжуваат да го промовираат развојот на пигментната индустрија на железен оксид, да им донесат погодност на производството на луѓето.


Време на објавување: 29.07-2020